Bewonersinformatie Hoogepat

Dit jaar staan een herinrichtingsproject in de planning voor Hoogepat. Met herinrichting willen we zorgen voor een prettige woon- en leefomgeving voor de inwoners. Onder het nieuwe wegdek van Hoogepat komt bufferruimte voor het opvangen van regenwater. Wegversmallingen dienen om de snelheid van het verkeer te remmen en in groenstroken langs de straat worden nieuwe bomen geplant

De direct omwonenden van deze projecten zijn via bewonersbrieven geïnformeerd over de planning van de werkzaamheden.

De planning

Eind februari gaan de voorbereidingen van start met het kappen van bomen. Zo kunnen de aannemers later dit jaar vlot en goed doorwerken. Er wordt gekapt tussen 21 februari en 15 maart, vóór de start van het broedseizoen.

Het broedseizoen duurt officieel van 15 maart tot 15 juli. In deze periode is het wettelijk verboden om broedende vogels en hun nesten te verstoren. Dan mogen er dus ook geen bomen worden gekapt. Maar juist in die periode starten de projecten die we dit jaar willen afronden. Daarom kappen we de bomen zo vroeg mogelijk. Zo voorkomen we vertraging in de uitvoering.

Bekijk de foto’s

Op de projectpagina vindt u foto’s van het project.

Vragen of opmerkingen?

Hebt een vraag over dit project? Neem dan contact op met de omgevingsmanager John van den Hanenberg, via 06-53117204. Of vul het onderstaande contactformulier in. Dan nemen wij zo snel mogelijk contact met u op.