17.04
2018

Convenant duurzaam beton ondertekend

Hanenberg Wegenbouw maakt zich samen met de gemeenten Helmond en Eindhoven en zeventien andere marktpartijen sterk voor het hergebruik van betonnen bestratingsmaterialen. Hiervoor ondertekenden wij maandag 10 oktober, tijdens de Dag van de Duurzaamheid, het convenant ‘Betonnen bestratingsmaterialen in een circulaire economie’.

In het convenant hebben de gemeenten Helmond en Eindhoven hun ambitie vastgelegd om per 31 december 2018 100% van het betongranulaat uit bestratingsmaterialen opnieuw toe te passen in de betonketen. Ook spreken zij af om de CO₂-uitstoot van het toegepaste beton met 30% te verlagen. Met de ondertekening van het convenant bevestigden Hanenberg Wegenbouw en de andere marktpartijen hun medewerking aan deze doelstellingen. Dat betekent dat wij bij bestratingswerkzaamheden voor de beide gemeenten betonnen bestratingsmaterialen hergebruiken.

Duurzaamheid in straatwerk
Als ervaren wegenbouwer met oog voor duurzaamheid in het aanbrengen van straatwerk, anticipeert Hanenberg Wegenbouw graag op de ambities van de beide gemeenten. Met de ondertekening van het convenant geven wij aan te willen bijdragen aan hoogwaardige recycling van betonnen bestratingsmaterialen en een reductie van de CO₂-emissie. Daarnaast werken we aan duurzame innovaties in recycling, gericht op kwaliteit en verlaging van de milieudruk en een optimale ketensluiting voor betonnen bestratingsmaterialen. De komende tijd onderzoeken de partijen die het convenant hebben ondertekend hoe dit precies vorm krijgt.

BRL 9334 Straatwerk-certificaat
Duurzaamheid, levensloopbestendigheid en kwaliteit van dienstverlening zijn belangrijke pijlers voor Hanenberg Wegenbouw. Het onlangs behaalde BRL 9334 Straatwerk-certificaat is daar een mooi voorbeeld van. Deze certificering laat niet alleen zien dat wij aan een pakket aan kwaliteitseisen voldoen, maar maakt goed en verantwoord straatwerk ook zichtbaar voor opdrachtgevers, ontwerpers en gebruikers.