• Toon alles
  • Asfalt
  • Beton- en bouwwerkzaamheden
  • Grondwerk
  • Inrichting en onderhoud van uw terrein
  • Machinale bestrating
  • Riolering
Herinrichting Hoogepat

Dit jaar staat een herinrichtingsproject in de planning voor Hoogepat. Met herinrichting willen we zorgen…

Nieuwe inrichting Dirk Boutslaan

De straten Breitnerstraat, Lucas Gasselstraat en Dirk Boutslaan zijn aan groot onderhoud toe. We vernieuwen de fundering, de…

Herinrichting De Stoutheuvel

In opdracht van de gemeente Eindhoven gaan wij De Stoutheuvel herinrichten. Dit is een werkvak…

Hemelwaterriool Frederika van Pruisenweg

In opdracht van de gemeente Eindhoven hebben wij in de Frederika van Pruisenweg het laatste van…

Uitbreiding parkeerterrein supermarkt

Voor een landelijk supermarktketen hebben wij het parkeerterrein mogen aanpassen en uitbreiden. Zowel grondwerk, riool,…

Liverdonk fase 2 woonrijp maken

In opdracht van de gemeente Helmond zijn wij in het stadsgedeelte Brandevoort de wijk Liverdonk…

Bouwrijp maken Hockeyweg – Udenseweg

In opdracht van de gemeente Uden gaan wij de Hockeyweg bouwrijp maken als voorbereiding op…

Woonrijp maken plan Celsius fase 1

Voor Stichting Sint Trudo hebben we midden in Woensel West de eerste fase van de…

Design & construct internationale bushalte

In opdracht van de gemeente Eindhoven hebben wij binnen 6 weken tijd het technisch ontwerp,…

Verwijderen en storten strekdam

Voor Watersportvereniging De Maaskant hebben wij een strekdam in hun haven mogen verwijderen. Dit project…

Fietspad Bilderdijklaan reconstrueren

Voor de gemeente Eindhoven hebben we de kruising Wal met de Bilderdijklaan voor het Van Abbemuseum mogen…

Aanbrengen fietsstroken Gildestraat

In opdracht van de gemeente Bergeijk hebben wij de Gildestraat opnieuw mogen inrichten. Allereerst zijn…

Rioolvervanging Bosranklaan en omgeving

Voor de gemeente Eindhoven vervangen wij het riool en de verhardingen in de Bosranklaan en…

Rioolvervanging en herinrichting Kruidenbuurt Zuid

In Eindhoven zijn wij het riool aan het vervangen en gelijk de wijk Kruidenbuurt Zuid…

Transformatie bedrijfsterrein

Van bedrijventerrein naar groen park, geïnspireerd op gezondheid Van een ‘gewoon’ bedrijventerrein naar een groene,…

Terreininrichting rondom transformatie Philips Lighting

Het voormalige hoofdkantoor van Philips Lighting in het centrum van Eindhoven is getransformeerd van kantoorpand…

Snelle oplossing rioolcalamiteit

Samen met de gemeente Oss hebben wij een rioolcalamiteit opgelost. Stap één was het borgen…

Afkoppelen bedrijventerrein de Tempel

In opdracht van de gemeente Eindhoven hebben wij bedrijventerrein De Tempel mogen afkoppelen. We hebben…

Renovatie terreinverharding

Voor de firma Houtimport Rollé hebben wij een gedeelte van de terreinverharding mogen renoveren. Dit…

Herinrichting Hoogstraat naar fietsstraat

In opdracht van de gemeente Eindhoven hebben we op EMVI score het project herinrichting Hoogstraat…

Aanleg microrotonde en versmallingen

Binnen een zeer kort tijdsbestek (2 weken) hebben wij de kruising Koudenhovenseweg Zuid – Pagelaan…

Terreinverharding rondom nieuwbouw

Voor Systrad Bouwbedrijf hebben wij de terreinverharding mogen aanbrengen rondom de door haar nieuw gebouwde…

Renovatie parkeerterrein

In opdracht van een landelijke supermarktketen hebben wij de parkeerplaats voor de vestiging in Breda…

Bouwrijp maken Landhof Noord kavel 8, 9 & 10

Voor de gemeente Eindhoven hebben wij drie kavels in de wijk Landhof-Noord bouwrijp gemaakt. In…

Leveren en leggen van prefab bruggen

In opdracht van de gemeente Tilburg hebben wij prefab bruggen geleverd en gelegd. De werkzaamheden…

Herinrichting Lensheuvel tot een fietsstraat

In opdracht van de gemeente Reusel-De Mierden verzorgen wij de herinrichting van Lensheuvel in Reusel…

Stamriool Mathildelaan aanpassen

Foolen & Reijs Vastgoed heeft het terrein van Philips Lighting opgekocht om dit verder te…

Bouw vleermuis- en amfibiekelder

Samen met onze klant en zijn adviseur Royal HaskoningDHV hebben wij een vleermuiskelder ontworpen én…

Formatteren gebruikte betonstraatstenen

Voor een klant in Best hebben wij gebruikte betonstraatstenen – die vrijkwamen bij de werkzaamheden…

Uitbreiding Ravago

Uitbreiding opslaglocatie en alle ondersteunende werkzaamheden ten behoeve van de nieuwbouw van een tweetal nieuwe…

Bouwklaar maken terreinherinrichting

Het terrein van Vos Investment Groep NV hebben wij bouwklaar gemaakt voor herinrichting. Dit bevatte…

Uitbreiding Inland Terminal Fase 2 & 3

Het aanbrengen van 31.000 m2 betonstraatstenen -dikte 12 cm- op een gestabiliseerde ondergrond. Tevens uitbreiding…

Verzorgen verkeersvoorzieningen

Voor de gemeente Zaltbommel hebben wij verkeersvoorzieningen mogen leveren en aanbrengen om de verkeersveiligheid voor…

Terreinverharding met profielstenen

In opdracht van Attero uit Odiliapeel heeft Hanenberg Wegenbouw zo’n 2.000 m2 H-profielstenen (10 cm…

Renoveren & Nieuwe verhardingen IWV Philipsdorp fase 1

Het renoveren van de riolering en het aanbrengen van nieuwe verhardingen in de woonwijk Philipsdorp.…

Renovatie parkeerterrein supermarkt

Het renoveren van het parkeerterrein bij de verbouwing van de supermarkt. Wij hebben de verharding,…

Plaatsen ondergrondse containers

Met de gemeente Oss hebben wij een langdurige verbintenis voor het plaatsen van alle ondergrondse…

Uitbreiding parkeerterrein

In opdracht van Archicom hebben wij het parkeerterrein van Advantech Europe in Son uitgebreid. Het…

Betonnen bochtbescherming aanleggen

In Odiliapeel hebben we voor aardappelverwerkingsbedrijf Peka Kroef betonnen bochtbescherming aangebracht: schampblokken in een gewapende…

Werkzaamheden nieuwbouw bedrijfshal

Voor onze klant hebben wij het grondwerk, riolering en verharding mogen verzorgen in en rondom…

Nieuwbouw gemeentewerf en milieustraat gemeente Weert

Het turnkey bouwen van de gemeentewerf en de milieustraat van de gemeente Weert. Dit alles…

Plaatsen ondergrondse containers

Voor onze klant VConsyst plaatsen wij ondergrondse containers binnen de gemeente Eindhoven.

Terreinverharding nieuwbouw Berco

Na de nieuwbouw hebben wij de terreinverharding van de nieuwe vestiging van Berco mogen uitvoeren.…

Uitbreiden en renoveren parkeerterrein

Voor een landelijke supermarktketen hebben wij een parkeerterrein uitgebreid en vernieuwd met betonstenen lingeformaat. Hierbij…

Uitbreiding parkeerterrein supermarkt

Voor een landelijke supermarktketen hebben wij een gedeelte van het parkeerterrein verder uitgebreid. Wij hebben…

Waterstructuur Eindhoven Noord trace 1

Het optimaliseren van de Waterstructuur door middel van het graven van nieuwe watergangen. Ook het…

Inrichting parkzone – spoorzone gemeentehuis Oss

In opdracht van de gemeente Oss hebben wij een gedeelte van de omgeving van het…

Aanleg parkeerterrein politie Aalsterweg

In verband met de aanleg van de HOV in Eindhoven hebben wij een nieuw parkeerterrein…

Asfalteren paden binnenterrein De Wellen

Voor BrabantWonen mochten wij de paden van het binnenterrein asfalteren bij zorgcentrum De Wellen in…

Groot onderhoud Schutterslaan

In opdracht van de gemeente Helmond hebben wij groot onderhoud aan de verhardingen uitgevoerd aan…

Afkoppelen Genderbeemd Fase 2 & 3

Het leveren en aanbrengen van een nieuwe schoonwaterriolering en het afkoppelen van het hemelwater van…

Nieuwbouw kantoor Raillion

Turnkey bouwen van een kantoorruimte voor Raillion.

Woonrijp maken Volta en Galvani

Het woonrijpmaken van Volta en Galvani in de wijk Woensel West te Eindhoven. Wij hebben…

‘Aankleden’ parkeerterrein

Het ‘aankleden’ van het nieuwe parkeerterrein. Dit hield in het plaatsen van stootbanden, snelheidsremmende maatregelen…

Plaatsen ‘onverwoestbare’ abri

Het plaatsen van een ‘onverwoestbare’ abri inclusief het aanpassen van de omgeving. Destijds hebben deze…

Woonrijp maken Marterstraat, Binnenstad-Oost Weverspoort

In de binnenstad van Helmond hebben wij een gedeelte woonrijp mogen maken. Dit werk kenmerkte…

Aanleg nieuwe weegbruggen

In opdracht van onze klant en i.s.m. Precia Molen hebben wij het grondwerk, bestrating en…

Aanleg veegvuilputten Park Forum

In opdracht van de gemeente Eindhoven hebben wij een locatie mogen aanleggen waar veegauto’s en…

Nieuwe inrichting binnenterrein BrabantWonen

Bij het hoofdkantoor van BrabantWonen in Oss op het binnenterrein is ruimte ontstaan doordat daar…

Herinrichting Staatsliedenbuurt fase 3

Het renoveren van een woonwijk in de gemeente Oss. De asfaltverharding wordt verwijderd en daar…

Herinrichting Dichtersbuurt

Opnemen van asfalt en het van gevel tot gevel leveren en aanbrengen van nieuwe bestrating…

Uitbreiding parkeerterrein bij Nobis

Het leveren en aanbrengen van een parkeerterrein met 27.000 m2 H-profielstenen. Eveneens hoorde het aanbrengen…

Renovatie parkeerterrein

Het renoveren van de asfaltverharding van het parkeerterrein. Tevens is de afwatering, verlichting, markering en…

Groenplein De Geer

Op Industrieterrein De Geer te Oss is door ons een ‘Groenplein’ gerealiseerd dat de functie…

Woonrijp maken Schutboom Noord

Het woonrijp maken van een nieuwbouwwijk in de gemeente Best. Het gaat hierbij om het…

Woonrijp maken Unilocatie bij scholen

Het aanleggen van een nieuw parkeerterrein, inclusief nieuwe riolering. Dit alles geheel machinaal bestraat en…