Asfalt

Renovatie parkeerterrein

Het renoveren van de asfaltverharding van het parkeerterrein. Tevens is de afwatering, verlichting, markering en coating door ons aangebracht.

In overleg met de opdrachtgever en Hanenberg Wegenbouw is de fasering aangepast en hebben we tijdwinst geboekt wat de overlast voor de klanten beperkt heeft.