Beton- en bouwwerkzaamheden

Uitbreiding parkeerterrein bij Nobis

Het leveren en aanbrengen van een parkeerterrein met 27.000 m2 H-profielstenen. Eveneens hoorde het aanbrengen van 3.100 m2 betonverharding van de aansluitende wegen er ook bij.

Dit alles moest in een kort tijdbestek uitgevoerd worden. Niet alleen om de overlast te beperken, maar ook omdat er rekening gehouden moest worden met afspraken met Rijkswaterstaat. Deadlines werden dan ook nauwkeurig in de gaten gehouden.