Machinale bestrating

Formatteren gebruikte betonstraatstenen

Voor een klant in Best hebben wij gebruikte betonstraatstenen – die vrijkwamen bij de werkzaamheden – geformatteerd. Wat inhoudt dat wij de betonstraatstenen gereed maakten om machinaal gelegd te worden.