Asfalt

Afkoppelen Genderbeemd Fase 2 & 3

  • Het leveren en aanbrengen van een nieuwe schoonwaterriolering en het afkoppelen van het hemelwater van de omliggende huizen.
  • Het leveren en aanbrengen van nieuwe bestrating (74.000 m2), asfaltverharding (4.100 m2) en asfaltprint (700 m2).

De werkzaamheden werden uitgevoerd in een woonwijk. Omwonenden werden optimaal geïnformeerd, en de overlast werd tot zo minimaal mogelijk beperkt.