Asfalt

Aanbrengen fietsstroken Gildestraat

In opdracht van de gemeente Bergeijk hebben wij de Gildestraat opnieuw mogen inrichten. Allereerst zijn de huis- en kolkaansluitingen vervangen alvorens wij daar een nieuwe funderingslaag hebben aangebracht. Na het aanbrengen van de asfaltstroken hebben wij nieuwe gebakken klinkerkeien als rijbaan aangebracht.

Dit alles met oog voor de omwonenden en naar tevredenheid. Onze medewerkers zijn ook daar weer een paar kilo’s zwaarder geworden door de traktaties van de bewoners.