Asfalt

Rioolvervanging en herinrichting Kruidenbuurt Zuid

In Eindhoven zijn wij het riool aan het vervangen en gelijk de wijk Kruidenbuurt Zuid aan het herinrichten. We brengen nieuwe gebakken dikformaten aan en daarnaast herstraten we een gedeelte met de bestaande klinkers, zodat het authentieke karakter van de wijk behouden blijft.

Extra aandacht gaat uit naar overlastbeperking. Natuurlijk hebben de werkzaamheden impact op de bewoners, maar we stellen alles in het werk om die hinder in de woonomgeving zo veel mogelijk te beperken.