loading
Uitbreiding parkeerterrein supermarkt
Voor een landelijk supermarktketen hebben wij het parkeerterrein mogen aanpassen en uitbreiden. Zowel grondwerk, riool, straatwerk en asfalt zijn hierbij aanbod gekomen. Kortom veel werkzaamheden op een beperkt oppervlak terwijl...
Completion
93%
Woonrijp maken plan Celsius fase 1
Voor Stichting Sint Trudo hebben we midden in Woensel West de eerste fase van de wijkvernieuwing plan Celsius woonrijp mogen maken.
Completion
93%
Verwijderen en storten strekdam
Voor Watersportvereniging De Maaskant hebben wij een strekdam in hun haven mogen verwijderen.
Completion
93%
Transformatie bedrijfsterrein
Van een ‘gewoon’ bedrijventerrein naar een groene, uitdagende werkomgeving die is geïnspireerd op gezondheid.
Completion
93%
Terreininrichting rondom transformatie Philips Lighting
Transformatie van het voormalige hoofdkantoor van Philips Lighting naar 616 city lofts.
Completion
93%
Renovatie terreinverharding
Voor de firma Houtimport Rollé hebben wij een gedeelte van de terreinverharding mogen renoveren.
Completion
93%
Terreinverharding rondom nieuwbouw
Voor Systrad Bouwbedrijf hebben wij de terreinverharding mogen aanbrengen rondom de door haar nieuw gebouwde woningen.
Completion
93%
Renovatie parkeerterrein
Asfaltrenovatie, het aanbrengen van waterpasserende verharding, markering, groenvoorzieningen en de zorg voor de juiste look-and-feel.
Completion
73%
Bouw vleermuis- en amfibiekelder
Samen met onze klant en zijn adviseur Royal HaskoningDHV hebben wij een vleermuiskelder ontworpen én gerealiseerd.
Completion
73%
Uitbreiding Ravago
Uitbreiding opslaglocatie en alle ondersteunende werkzaamheden ten behoeve van de nieuwbouw van een tweetal bedrijfshallen.