Beton- en bouwwerkzaamheden

Transformatie bedrijfsterrein

Van bedrijventerrein naar groen park, geïnspireerd op gezondheid

Van een ‘gewoon’ bedrijventerrein naar een groene, uitdagende werkomgeving die is geïnspireerd op gezondheid: die transformatie verzorgde Hanenberg Wegenbouw in opdracht van de wereldwijde marktleider in de gezondheidszorg. Het resultaat is een fraaie parkachtige bedrijfsomgeving, met een heus ‘hart’ en wandelpaden als bloedbanen.

Samen met een aantal andere partijen waren wij geselecteerd voor deelname aan de EMVI-aanbesteding (UAV-GC) voor dit project. Daarbij ging bijzondere aandacht uit naar duurzaamheid en oog voor de omgeving. Aspecten die ons op het lijf geschreven zijn. Bij de aanbesteding – die bestond uit een aanbieding en een aanvullend interview – wisten we de opdrachtgever hiervan te overtuigen: Hanenberg Wegenbouw kwam als winnaar uit de bus! Daarbij maakten we niet alleen in duurzaamheid het verschil; ook op het gebied van prijs, besparingen en aanpak toonden we ons onderscheidend vermogen.

Bloedbanen en een hart
Wat volgde, was een prachtig project. Hanenberg Wegenbouw transformeerde het bedrijventerrein naar een groene, inspirerende werkomgeving die gezondheid ‘ademt’. Niet voor niets kreeg het project de naam Central Park. De wandelpaden zijn de bloedbanen en er is zelfs letterlijk en figuurlijk een hart aangebracht. Hanenberg Wegenbouw verzorgde het complete traject. Van het grondwerk tot en met de aanleg van verlichtingskabels, riolering, fundering en verhardingen.

Duurzaam en omgevingsbewust
Speciaal voor dit project is er zelfs een custom-made betonnen lingeformaat ontworpen, volledig in de door de klant gekozen kleurstelling. Vanzelfsprekend spraken we vooraf uitvoerig over de gewenste uitstraling van het project, zowel met onze opdrachtgever als met onze collega’s. De thema’s ‘duurzaamheid’ en ‘oog voor de omgeving’ liepen als een rode draad door het totale project. Zo besloten we de vleermuiskelder te vervaardigen van oude vrijgekomen materialen. Een sterk staaltje hergebruik, dat leidde tot een flinke kostenbesparing.

Blijk van vertrouwen
De samenwerking verliep uitermate voorspoedig. Zelfs zo voorspoedig dat het UAV-GC-contract is omgezet in een samenwerking in bouwteamverband. Juist door die blijk van vertrouwen wisten we mooie resultaten te boeken en bovendien kosten te besparen. Een mooi voorbeeld daarvan is het idee van de gezamenlijke denktank om het middeneiland bij de hoofdentree zodanig vorm te geven dat het de roots van de klant symboliseert. Een entree met een knipoog dus! Door naar elkaar te luisteren, te lachen, eerlijk te zijn én hard te werken, hebben we dit project tot een succes gemaakt. Niet voor niets mogen we tot op de dag van vandaag het onderhoud en alle voorkomende werkzaamheden aan dit bijzondere parkachtige terrein uitvoeren.