Grondwerk

Woonrijp maken plan Celsius fase 1

Voor Stichting Sint Trudo hebben we midden in Woensel West de eerste fase van de wijkvernieuwing plan Celsius woonrijp mogen maken. Ook in de omliggende straten hebben wij het riool en de verharding mogen reconstrueren. Daarnaast zijn de parkeerplaatsen van de bewoners uitgevoerd in waterpasserende verharding de drainvoeg van het ‘drainvast’ systeem om water te bufferen op het eigen terrein.

Dit alles uitgevoerd midden in een drukbevolkte wijk in samenspraak met de bouwer om het binnen de gestelde termijn op te leveren, met minimale overlast voor de bewoners.