Asfalt

Afkoppelen bedrijventerrein de Tempel

In opdracht van de gemeente Eindhoven hebben wij bedrijventerrein De Tempel mogen afkoppelen. We hebben het bestaande riool ontkoppeld en een nieuw regenwaterriool aangelegd. Ook is alle verharding vervangen en hebben wij nieuw asfalt en nieuwe bestrating aangelegd.

Bij deze opdracht was het erg belangrijk dat de dagelijkse bedrijvigheid op De Tempel zo min mogelijk overlast ondervond van de werkzaamheden. Dit is ons gelukt, zonder klachten en met goede woorden voor onze mensen.