Beton- en bouwwerkzaamheden

Bouwrijp maken Landhof Noord kavel 8, 9 & 10

Voor de gemeente Eindhoven hebben wij drie kavels in de wijk Landhof-Noord bouwrijp gemaakt. In dit werk zaten bijna alle aspecten van een civieltechnisch project: explosievenonderzoek, grondverzet, riolering, uitstroomvoorzieningen met beschoeiing, keerwanden en bestrating.

De werkzaamheden zijn zeer strak geregisseerd, vooral omdat de nutsbedrijven ook direct startten met de aanleg van kabels en leidingen en dit alles plaatsvond in een periode die qua weer de slechtste van het jaar is. Toch is er weer een mooie prestatie neergezet en is de afgesproken deadline gehaald door goed overleg met de gemeente, nutsbedrijven en onze mensen.