Grondwerk

Herinrichting Hoogepat

Dit jaar staat een herinrichtingsproject in de planning voor Hoogepat. Met herinrichting willen we zorgen voor een prettige woon- en leefomgeving voor de inwoners. Onder het nieuwe wegdek van Hoogepat komt bufferruimte voor het opvangen van regenwater. Wegversmallingen dienen om de snelheid van het verkeer te remmen en in groenstroken langs de straat worden nieuwe bomen geplant

Voor meer bewoners- en projectinformatie klik hier.