Beton- en bouwwerkzaamheden

Bouwklaar maken terreinherinrichting

Het terrein van Vos Investment Groep NV hebben wij bouwklaar gemaakt voor herinrichting. Dit bevatte het slopen van de bestaande bebouwing, en het verwijderen van riolering en 50.000 m² aan bestaande verharding.