Inrichting en onderhoud van uw terrein

‘Aankleden’ parkeerterrein

Het ‘aankleden’ van het nieuwe parkeerterrein. Dit hield in het plaatsen van stootbanden, snelheidsremmende maatregelen en markering. Alles uitgevoerd met zorg en aandacht voor haar klanten.