loading
Nieuwe inrichting Dirk Boutslaan
In opdracht van de gemeente Eindhoven gaan wij de nieuw inrichting verzorgen van de Breitnerstraat, Lucas Gasselstraat en Dirk Boutslaanherinrichten.
Completion
93%
Herinrichting De Stoutheuvel
In opdracht van de gemeente Eindhoven gaan wij De Stoutheuvel herinrichten. Dit is een werkvak van bijna 1,5 km waarin wij de verhardingen, huisaansluitingen en het grootste gedeelte van het...
Uitbreiding parkeerterrein supermarkt
Voor een landelijk supermarktketen hebben wij het parkeerterrein mogen aanpassen en uitbreiden. Zowel grondwerk, riool, straatwerk en asfalt zijn hierbij aanbod gekomen. Kortom veel werkzaamheden op een beperkt oppervlak terwijl...
Completion
93%
Bouwrijp maken Hockeyweg – Udenseweg
In opdracht van de gemeente Uden gaan wij de Hockeyweg bouwrijp maken als voorbereiding op de nieuwbouw van het politiebureau en de brandweerkazerne.
Completion
93%
Fietspad Bilderdijklaan reconstrueren
Voor de gemeente Eindhoven hebben we de kruising Wal met de Bilderdijklaan voor het Van Abbemuseum mogen reconstrueren met een vrijliggend fietspad (‘slow-lane’).
Completion
93%
Aanbrengen fietsstroken Gildestraat
In opdracht van de gemeente Bergeijk hebben wij de Gildestraat opnieuw mogen inrichten. Dit alles met oog voor de omwonenden en naar tevredenheid.
Completion
93%
Rioolvervanging en herinrichting Kruidenbuurt Zuid
In Eindhoven vervangen wij het riool en herinrichten we de wijk Kruidenbuurt Zuid.
Completion
93%
Terreininrichting rondom transformatie Philips Lighting
Transformatie van het voormalige hoofdkantoor van Philips Lighting naar 616 city lofts.
Completion
93%
Afkoppelen bedrijventerrein de Tempel
In opdracht van de gemeente Eindhoven hebben wij bedrijventerrein De Tempel mogen afkoppelen.
Completion
93%
Renovatie terreinverharding
Voor de firma Houtimport Rollé hebben wij een gedeelte van de terreinverharding mogen renoveren.