Asfalt

Herinrichting De Stoutheuvel

In opdracht van de gemeente Eindhoven gaan wij De Stoutheuvel herinrichten. Dit is een werkvak van bijna 1,5 km waarin wij de verhardingen, huisaansluitingen en het grootste gedeelte van het riool vernieuwen.

Het profiel van de weg wordt aangepast omdat er naast de asfaltrijbaan er een asfaltfietspad (een zogenaamde slowlane) komt. Bij het winkelcentrum worden gebakken stenen aangebracht en op het parkeerterrein worden de natuursteenkeien hergebruikt, samen met nieuwe gebakken stenen. Dit alles wordt zo spoedig mogelijk uitgevoerd, met extra aandacht voor de omgeving.

Voor meer bewoners- en projectinformatie klik hier.