Grondwerk

Rioolvervanging Bosranklaan en omgeving

Voor de gemeente Eindhoven vervangen wij het riool en de verhardingen in de Bosranklaan en omgeving. Deze aanbesteding hebben we gewonnen met de beste EMVI-score.

De werkzaamheden vinden plaats in een dichtbevolkt gebied, waardoor goede communicatie met de omgeving van groot belang is. Hier besteden wij dan ook veel aandacht aan.