Beton- en bouwwerkzaamheden

Waterstructuur Eindhoven Noord trace 1

Het optimaliseren van de Waterstructuur door middel van het graven van nieuwe watergangen. Ook het leveren en plaatsen van diverse uitstroomvoorzieningen en betonnen trappen hoorde tot de maatregelen. Gemeente Eindhoven wil hiermee voldoende berging creeren en water weer de mogelijkheid geven zich in het gebied te infiltreren.

Tevens werd dit project gebruikt als een pilot om het nieuwe/verbeterde kwaliteitssysteem van de Gemeente Eindhoven te toetsen.