18.04
2018

Hanenberg Wegenbouw behaalt Trede 3 op PSO-Prestatieladder

Per 1 januari 2018 hebben wij Trede 3 bereikt op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO). Een resultaat waar wij trots op zijn! De certificering bevestigt dat wij ons op een goede manier inzetten voor meer werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

De PSO – ook wel de landelijke norm voor sociaal ondernemen genoemd – is het wetenschappelijk onderbouwde meetinstrument én keurmerk van TNO dat de mate van sociaal ondernemen objectief meet en zichtbaar maakt. Uit de onafhankelijke toetsing door een certificerende instelling blijkt dat Hanenberg Wegenbouw op een kwalitatief goede wijze werkgelegenheid biedt aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Sociaal ondernemen stimuleren
Doel van de PSO is om meer mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie op een duurzame en kwalitatief goede wijze aan werk te helpen. “Bij Hanenberg Wegenbouw doen we dit niet alleen door in onze eigen organisatie werkplekken te faciliteren, maar ook door onze leveranciers en opdrachtnemers te stimuleren om sociaal te ondernemen”, legt directeur John van den Hanenberg uit. “Wij kiezen er bewust voor producten of diensten in te kopen bij sociale werkvoorzieningen of andere PSO-gecertificeerde organisaties. Het behalen van Trede 3 op de PSO-Prestatieladder is een mooie bevestiging van onze inspanningen op dit gebied.”

Hoogste niveau
Trede 3 is het hoogste niveau. Het PSO-keurmerk kent vier prestatieniveaus: de Aspirant-status, Trede 1, Trede 2 en Trede 3. Het idee achter de Trede-benadering is dat organisaties kunnen groeien op de PSO-Prestatieladder door op een duurzame wijze meer werkgelegenheid te bieden aan kwetsbare groepen in onze samenleving.

Meer weten?
Kijk voor meer informatie over de PSO op www.pso-nederland.nl. Hier staat ook een interessante animatie die de PSO in twee minuten uitlegt.