TOTAALAANBOD VOOR UW TERREIN

Hanenberg is al jaren actief in bestrating, wegenbouw, grondwerk, riolerings-, beton- en bouwwerkzaamheden. Maar wij zijn voor diverse klanten inmiddels ook een betrouwbare partner voor allerlei aanverwant werk. Wilt u een nieuwe opslaglocatie of bedrijfshal die van fundering tot dak beantwoordt aan alle wensen? Een mooie klus voor ons. Net zoals het storten van een betonnen vloer of het ontgraven van verontreinigde grond. We hebben ervaring met alle contractvormen en denken altijd mee.Wist u dat Hanenberg ook uw terreininrichting verzorgt? En dat u vervolgens geen omkijken hoeft te hebben naar het onderhoud ervan? Hanenberg Wegenbouw is expert in de aanleg van bedrijfsterreinen en openbare ruimtes, maar ook dé partner om ze in optimale staat te houden. Grondig periodiek en incidenteel onderhoud van uw asfalt en rioleringssysteem bijvoorbeeld. Slechts een greep uit een scala aan werkzaamheden die wij voor u kunnen verzorgen. Houd uw visitekaartje continu in optimale staat met een onderhoudscontract bij Hanenberg Wegenbouw.

TERREININRICHTING EN -ONDERHOUD

Wist u dat Hanenberg ook uw terreininrichting verzorgt? En dat u vervolgens geen omkijken hoeft te hebben naar het onderhoud ervan? Hanenberg Wegenbouw is expert in de aanleg van bedrijfsterreinen en openbare ruimtes, maar ook dé partner om ze in optimale staat te houden. Grondig periodiek en incidenteel onderhoud van uw asfalt en rioleringssysteem bijvoorbeeld. Slechts een greep uit een scala aan werkzaamheden die wij voor u kunnen verzorgen. Houd uw visitekaartje continu in optimale staat met een onderhoudscontract bij Hanenberg Wegenbouw.

Gerelateerde projecten

Uitbreiding parkeerterrein supermarkt
Voor een landelijk supermarktketen hebben wij het parkeerterrein mogen aanpassen en uitbreiden. Zowel grondwerk, riool, straatwerk en asfalt zijn hierbij aanbod gekomen. Kortom veel werkzaamheden op een beperkt oppervlak terwijl de winkel open bleef. Samen hebben we hier mogen sturen naar nog betere oplossingen en met minimaal overlast is dit project weer geslaagd.
Completion
93%
Woonrijp maken plan Celsius fase 1
Voor Stichting Sint Trudo hebben we midden in Woensel West de eerste fase van de wijkvernieuwing plan Celsius woonrijp mogen maken.
Completion
93%
Verwijderen en storten strekdam
Voor Watersportvereniging De Maaskant hebben wij een strekdam in hun haven mogen verwijderen.
Completion
93%
Transformatie bedrijfsterrein
Van een ‘gewoon’ bedrijventerrein naar een groene, uitdagende werkomgeving die is geïnspireerd op gezondheid.
Completion
93%
Terreininrichting rondom transformatie Philips Lighting
Transformatie van het voormalige hoofdkantoor van Philips Lighting naar 616 city lofts.
Completion
93%
Renovatie terreinverharding
Voor de firma Houtimport Rollé hebben wij een gedeelte van de terreinverharding mogen renoveren.

Completion
93%
Terreinverharding rondom nieuwbouw
Voor Systrad Bouwbedrijf hebben wij de terreinverharding mogen aanbrengen rondom de door haar nieuw gebouwde woningen.
Completion
93%
Renovatie parkeerterrein
Asfaltrenovatie, het aanbrengen van waterpasserende verharding, markering, groenvoorzieningen en de zorg voor de juiste look-and-feel.
Completion
73%
Bouw vleermuis- en amfibiekelder
Samen met onze klant en zijn adviseur Royal HaskoningDHV hebben wij een vleermuiskelder ontworpen én gerealiseerd.
Completion
73%
Uitbreiding Ravago
Uitbreiding opslaglocatie en alle ondersteunende werkzaamheden ten behoeve van de nieuwbouw van een tweetal bedrijfshallen.
Completion
73%
Bouwklaar maken terreinherinrichting
Het terrein van Vos Investment Groep NV hebben wij bouwklaar gemaakt voor herinrichting.
Completion
57%
Verzorgen verkeersvoorzieningen
Voor de gemeente Zaltbommel hebben wij verkeersvoorzieningen mogen leveren en aanbrengen.
Completion
46%
Renovatie parkeerterrein supermarkt
Het verzorgen van verharding, hekwerk en groenvoorzieningen van het parkeerterrein bij de verbouwing van de supermarkt.
Completion
6%
Plaatsen ondergrondse containers
Langdurige verbintenis met de gemeente Oss voor het plaatsen van alle ondergrondse containers en bijkomende werkzaamheden.
Completion
63%
Uitbreiding parkeerterrein
In opdracht van Archicom hebben wij het parkeerterrein van Advantech Europe in Son uitgebreid. Aanleggen van waterinfiltrerende bestrating, verlichting & fietsenstalling.
Completion
63%
Betonnen bochtbescherming aanleggen
In Odiliapeel hebben we voor aardappelverwerkingsbedrijf Peka Kroef betonnen bochtbescherming aangebracht.
Completion
63%
Nieuwbouw gemeentewerf en milieustraat gemeente Weert
Het turnkey bouwen van de gemeentewerf en de milieustraat van de gemeente Weert.
Completion
63%
Plaatsen ondergrondse containers
Voor onze klant VConsyst plaatsen wij ondergrondse containers binnen de gemeente Eindhoven.
Completion
90%
Terreinverharding nieuwbouw Berco
Na de nieuwbouw hebben wij de terreinverharding van de nieuwe vestiging van Berco mogen uitvoeren.
Completion
90%
Uitbreiden en renoveren parkeerterrein
Voor een landelijke supermarktketen hebben wij een parkeerterrein uitgebreid en vernieuwd met betonstenen lingeformaat.
Completion
90%
Uitbreiding parkeerterrein supermarkt
Voor een landelijke supermarktketen hebben wij een gedeelte van het parkeerterrein verder uitgebreid.
Completion
90%
Inrichting parkzone – spoorzone gemeentehuis Oss
In opdracht van de gemeente Oss hebben wij een gedeelte van de omgeving van het gemeentehuis opnieuw ingericht.
Completion
19%
Aanleg parkeerterrein politie Aalsterweg
In verband met de aanleg van de HOV in Eindhoven hebben wij een nieuw parkeerterrein mogen aanleggen voor het politiebureau.
Completion
19%
Asfalteren paden binnenterrein De Wellen
Voor BrabantWonen mochten wij de paden van het binnenterrein asfalteren bij zorgcentrum De Wellen in Oss.
Completion
9%
Woonrijp maken Volta en Galvani
Het woonrijpmaken van Volta en Galvani in de wijk Woensel West te Eindhoven.
Completion
9%
‘Aankleden’ parkeerterrein
Het ‘aankleden’ van het nieuwe parkeerterrein. Dit hield in het plaatsen van stootbanden, snelheidsremmende maatregelen en markering.
Completion
9%
Plaatsen ‘onverwoestbare’ abri
Een 'onverwoestbare' abri plaatsen. Destijds hebben deze werkzaamheden het half 8 journaal gehaald.
Completion
9%
Aanleg nieuwe weegbruggen
I.s.m. Precia Molen hebben wij het grondwerk, bestrating en riolering mogen verzorgen voor de aanleg van 2 nieuwe weegbruggen.

Completion
9%
Aanleg veegvuilputten Park Forum
Locatie aanleggen waar veegauto’s en andere onderhoudsploegen hun vuil en groenafval kwijt kunnen.
Completion
9%
Nieuwe inrichting binnenterrein BrabantWonen
Bij het hoofdkantoor van BrabantWonen in Oss op het binnenterrein is ruimte ontstaan doordat daar tijdelijke huisvesting is weggehaald. Hanenberg Wegenbouw mocht mee denken en uitvoeren van de invulling van dit binnenterrein. Dit binnenterrein is ontworpen voor de werknemers van BrabantWonen.
Completion
9%
Uitbreiding parkeerterrein bij Nobis
Het leveren en aanbrengen van een parkeerterrein met 27.000 m2 H-profielstenen. Eveneens hoorde het aanbrengen van 3.100 m2 betonverharding van de aansluitende wegen er ook bij. Dit alles moest in een kort tijdbestek uitgevoerd worden. Niet alleen om de overlast te beperken, maar ook omdat er rekening gehouden moest worden met afspraken met Rijkswaterstaat. Deadlines […]
Completion
9%
Renovatie parkeerterrein
Het renoveren van de asfaltverharding van het parkeerterrein. Tevens is de afwatering, verlichting, markering en coating door ons aangebracht. In overleg met de opdrachtgever en Hanenberg Wegenbouw is de fasering aangepast en hebben we tijdwinst geboekt wat de overlast voor de klanten beperkt heeft.
Completion
17%
Groenplein De Geer
Op Industrieterrein De Geer te Oss is door ons een ‘Groenplein’ gerealiseerd dat de functie heeft om medewerkers van het Industrieterrein een plek geeft om in hun pauze te ontspannen. Het werk bestond uit het aanbrengen van een in het werk gestorte betonnen balk. Dit was noodzakelijk om het beeld van de ontwerper uit te […]