DE BESTE WEG MET ONZE BESTRATING

Noem ons gerust een autoriteit op dit vakgebied, want met bestrating begon het allemaal voor Hanenberg, al in 1968. En nog steeds kunt u voor uiteenlopend bestratingswerk een beroep doen op onze vakmensen. Hanenberg Wegenbouw is er voor zowel ambachtelijk als machinaal straatwerk. Voor al uw wegen, paden en pleinen van:

  • beton;
  • baksteen;
  • natuursteen.

VOORDELEN MACHINALE BESTRATING

Hanenberg Wegenbouw was een van de eersten die met machinaal bestraten begon, en is vandaag de dag nog steeds voorloper op dit terrein. Dagelijks worden onze specialisten hiervoor ingezet bij diverse projecten. Machinaal werken is bovendien sneller en efficiënter.

Gerelateerde projecten

Completion
93%
Herinrichting De Stoutheuvel
In opdracht van de gemeente Eindhoven gaan wij De Stoutheuvel herinrichten. Dit is een werkvak van bijna 1,5 km waarin wij de verhardingen, huisaansluitingen en het grootste gedeelte van het riool vernieuwen.
Completion
93%
Liverdonk fase 2 woonrijp maken
In opdracht van de gemeente Helmond zijn wij in het stadsgedeelte Brandevoort de wijk Liverdonk fase 2 aan het woonrijp maken.
Completion
93%
Woonrijp maken plan Celsius fase 1
Voor Stichting Sint Trudo hebben we midden in Woensel West de eerste fase van de wijkvernieuwing plan Celsius woonrijp mogen maken.
Completion
93%
Fietspad Bilderdijklaan reconstrueren
Voor de gemeente Eindhoven hebben we de kruising Wal met de Bilderdijklaan voor het Van Abbemuseum mogen reconstrueren met een vrijliggend fietspad (‘slow-lane’).
Completion
93%
Aanbrengen fietsstroken Gildestraat
In opdracht van de gemeente Bergeijk hebben wij de Gildestraat opnieuw mogen inrichten. Dit alles met oog voor de omwonenden en naar tevredenheid.
Completion
93%
Rioolvervanging Bosranklaan en omgeving
Voor de gemeente Eindhoven vervangen wij het riool en de verhardingen in de Bosranklaan en omgeving.
Completion
93%
Rioolvervanging en herinrichting Kruidenbuurt Zuid
In Eindhoven vervangen wij het riool en herinrichten we de wijk Kruidenbuurt Zuid.
Completion
93%
Transformatie bedrijfsterrein
Van een ‘gewoon’ bedrijventerrein naar een groene, uitdagende werkomgeving die is geïnspireerd op gezondheid.
Completion
93%
Terreininrichting rondom transformatie Philips Lighting
Transformatie van het voormalige hoofdkantoor van Philips Lighting naar 616 city lofts.
Completion
93%
Afkoppelen bedrijventerrein de Tempel
In opdracht van de gemeente Eindhoven hebben wij bedrijventerrein De Tempel mogen afkoppelen.
Completion
93%
Herinrichting Hoogstraat naar fietsstraat
In opdracht van de gemeente Eindhoven hebben we op EMVI score het project herinrichting Hoogstraat gewonnen en uitgevoerd.
Completion
93%
Terreinverharding rondom nieuwbouw
Voor Systrad Bouwbedrijf hebben wij de terreinverharding mogen aanbrengen rondom de door haar nieuw gebouwde woningen.
Completion
23%
Bouwrijp maken Landhof Noord kavel 8, 9 & 10
Voor de gemeente Eindhoven hebben wij drie kavels in de wijk Landhof-Noord bouwrijp gemaakt.
Completion
23%
Herinrichting Lensheuvel tot een fietsstraat
In opdracht van de gemeente Reusel-De Mierden verzorgen wij de herinrichting van Lensheuvel in Reusel tot een fietsstraat.
Completion
73%
Formatteren gebruikte betonstraatstenen
Voor een klant in Best hebben wij gebruikte betonstraatstenen gereed gemaakt om machinaal gelegd te worden.
Completion
57%
Uitbreiding Inland Terminal Fase 2 & 3
Aanbrengen van 31.000 m2 betonstraatstenen en uitbreiding van 1.500 m2 parkeerterrein en 4.000 m2 toegangsweg.
Completion
57%
Terreinverharding met profielstenen
In opdracht van Attero uit Odiliapeel heeft Hanenberg Wegenbouw profielstenen geleverd, gelegd en gefijnprofileerd.
Completion
46%
Renoveren & Nieuwe verhardingen IWV Philipsdorp fase 1
Het renoveren van de riolering en het aanbrengen van nieuwe verhardingen.
Completion
46%
Renovatie parkeerterrein supermarkt
Het verzorgen van verharding, hekwerk en groenvoorzieningen van het parkeerterrein bij de verbouwing van de supermarkt.
Completion
63%
Uitbreiding parkeerterrein
In opdracht van Archicom hebben wij het parkeerterrein van Advantech Europe in Son uitgebreid. Aanleggen van waterinfiltrerende bestrating, verlichting & fietsenstalling.
Completion
90%
Terreinverharding nieuwbouw Berco
Na de nieuwbouw hebben wij de terreinverharding van de nieuwe vestiging van Berco mogen uitvoeren.
Completion
90%
Uitbreiden en renoveren parkeerterrein
Voor een landelijke supermarktketen hebben wij een parkeerterrein uitgebreid en vernieuwd met betonstenen lingeformaat.
Completion
19%
Aanleg parkeerterrein politie Aalsterweg
In verband met de aanleg van de HOV in Eindhoven hebben wij een nieuw parkeerterrein mogen aanleggen voor het politiebureau.
Completion
19%
Groot onderhoud Schutterslaan
Groot onderhoud aan de verhardingen aan de Schutterslaan en 1e Bosweg in Stiphout.
Completion
19%
Afkoppelen Genderbeemd Fase 2 & 3
Leveren en aanbrengen van nieuwe schoonwaterriolering, afkoppelen van hemelwater en nieuwe bestrating.
Completion
9%
Woonrijp maken Volta en Galvani
Het woonrijpmaken van Volta en Galvani in de wijk Woensel West te Eindhoven.
Completion
9%
Woonrijp maken Marterstraat, Binnenstad-Oost Weverspoort
In de binnenstad van Helmond hebben wij een gedeelte woonrijp mogen maken.
Completion
9%
Herinrichting Staatsliedenbuurt fase 3
Het renoveren van een woonwijk in de gemeente Oss. De asfaltverharding wordt verwijderd en daar komt een elementenverharding van lingeformaat voor terug. Tevens hoorde een gedeelte van de fietsstraat uitgevoerd in asfalt bij het Station West bij het werk. Ook zijn door ons werkzaamheden aan de verlichting en deelrenovaties (relining) en nieuwe inlaten op de […]
Completion
9%
Herinrichting Dichtersbuurt
Opnemen van asfalt en het van gevel tot gevel leveren en aanbrengen van nieuwe bestrating (41.000 m2). Inclusief het verzorgen van de groenvoorzieningen met wortelwerende schermen en het leveren en aanbrengen van de speeltoestellen met de benodigde ondergronden. Dit alles in een woonwijk, met oog voor de bewoners.
Completion
9%
Uitbreiding parkeerterrein bij Nobis
Het leveren en aanbrengen van een parkeerterrein met 27.000 m2 H-profielstenen. Eveneens hoorde het aanbrengen van 3.100 m2 betonverharding van de aansluitende wegen er ook bij. Dit alles moest in een kort tijdbestek uitgevoerd worden. Niet alleen om de overlast te beperken, maar ook omdat er rekening gehouden moest worden met afspraken met Rijkswaterstaat. Deadlines […]
Completion
17%
Woonrijp maken Schutboom Noord
Het woonrijp maken van een nieuwbouwwijk in de gemeente Best. Het gaat hierbij om het machinaal aanbrengen van gebakken straatstenen en leveren en aanbrengen van speciale op maat gemaakte parkbanden van zelf verdichtende beton. Ook de bochtbanden zijn door ons gemaatvoerd en geleverd.
Completion
17%
Woonrijp maken Unilocatie bij scholen
Het aanleggen van een nieuw parkeerterrein, inclusief nieuwe riolering. Dit alles geheel machinaal bestraat en binnen de deadline van de bouwvakantie.