THUIS IN RIOLERINGSTECHNIEK

Onzichtbaar maar van groot belang: een goede en hygiënische afvoer van afvalwater. Oftewel een vakkundig gelegd en onderhouden rioleringsstelsel. Wilt u dit goed aanpakken? Dan schakelt u Hanenberg Wegenbouw in. Door onze jarenlange ervaring op dit vakgebied hebben we alle kennis in huis voor het leveren, aanbrengen en renoveren van rioleringen. In alle soorten, diameters en materialen.

RIOLERING IN STEDELIJK GEBIED

Stedelijk rioleringswerk is een vak apart. Ook daarvoor kunt u Hanenberg Wegenbouw inschakelen. Wij zijn thuis in het aanleggen en renoveren van riolering in drukke, binnenstedelijke gebieden. En goede communicatie met de omwonenden? Laat dat maar aan ons over!

ADVIES

Advies nodig over uw rioleringsproject? Of het nu gaat om aanleg, renovatie, het dimensioneren van infiltratiesystemen of de relining van rioleringen. Mede via ons netwerk van betrouwbare samenwerkingspartners beschikken we over betrouwbare kennis over de volle breedte, die we graag met u delen.

Gerelateerde projecten

Herinrichting Hoogepat
In opdracht van de gemeente Veldhoven gaan wij een herinrichtingsproject voor Hoogepat om te zorgen voor een prettige woon- en leefomgeving voor de inwoners.
Nieuwe inrichting Dirk Boutslaan
In opdracht van de gemeente Eindhoven gaan wij de nieuw inrichting verzorgen van de Breitnerstraat, Lucas Gasselstraat en Dirk Boutslaanherinrichten.
Completion
93%
Herinrichting De Stoutheuvel
In opdracht van de gemeente Eindhoven gaan wij De Stoutheuvel herinrichten. Dit is een werkvak van bijna 1,5 km waarin wij de verhardingen, huisaansluitingen en het grootste gedeelte van het riool vernieuwen.
Completion
93%
Hemelwaterriool Frederika van Pruisenweg
In opdracht van de gemeente Eindhoven hebben wij in de Frederika van Pruisenweg het laatste van het verbindingsriool van de Gender gelegd. Dit was een betonbuis 1.500mm die tussen twee putten ingebouwd moest worden. Tijdens deze werkzaamheden is er speciale aandacht geweest voor de bestaande boom een Vleugelnoot. We hebben de werkzaamheden uitgevoerd onder toezicht van […]
Completion
93%
Bouwrijp maken Hockeyweg – Udenseweg
In opdracht van de gemeente Uden gaan wij de Hockeyweg bouwrijp maken als voorbereiding op de nieuwbouw van het politiebureau en de brandweerkazerne.
Completion
93%
Woonrijp maken plan Celsius fase 1
Voor Stichting Sint Trudo hebben we midden in Woensel West de eerste fase van de wijkvernieuwing plan Celsius woonrijp mogen maken.
Completion
93%
Fietspad Bilderdijklaan reconstrueren
Voor de gemeente Eindhoven hebben we de kruising Wal met de Bilderdijklaan voor het Van Abbemuseum mogen reconstrueren met een vrijliggend fietspad (‘slow-lane’).
Completion
93%
Rioolvervanging Bosranklaan en omgeving
Voor de gemeente Eindhoven vervangen wij het riool en de verhardingen in de Bosranklaan en omgeving.
Completion
93%
Rioolvervanging en herinrichting Kruidenbuurt Zuid
In Eindhoven vervangen wij het riool en herinrichten we de wijk Kruidenbuurt Zuid.
Completion
93%
Transformatie bedrijfsterrein
Van een ‘gewoon’ bedrijventerrein naar een groene, uitdagende werkomgeving die is geïnspireerd op gezondheid.
Completion
93%
Terreininrichting rondom transformatie Philips Lighting
Transformatie van het voormalige hoofdkantoor van Philips Lighting naar 616 city lofts.
Completion
93%
Snelle oplossing rioolcalamiteit
Samen met de gemeente Oss hebben wij een rioolcalamiteit opgelost. Stap één was het borgen van de situatie, zodat er in elk geval geen ongelukken zouden gebeuren.Completion
93%
Afkoppelen bedrijventerrein de Tempel
In opdracht van de gemeente Eindhoven hebben wij bedrijventerrein De Tempel mogen afkoppelen.
Completion
23%
Bouwrijp maken Landhof Noord kavel 8, 9 & 10
Voor de gemeente Eindhoven hebben wij drie kavels in de wijk Landhof-Noord bouwrijp gemaakt.
Completion
23%
Herinrichting Lensheuvel tot een fietsstraat
In opdracht van de gemeente Reusel-De Mierden verzorgen wij de herinrichting van Lensheuvel in Reusel tot een fietsstraat.
Completion
23%
Stamriool Mathildelaan aanpassen
Het stamriool van de gemeente Eindhoven ligt in de weg voor een parkeergarage. Ons werk bestaat uit het opnemen en leggen van betonbuizen.
Completion
73%
Bouwklaar maken terreinherinrichting
Het terrein van Vos Investment Groep NV hebben wij bouwklaar gemaakt voor herinrichting.
Completion
46%
Renoveren & Nieuwe verhardingen IWV Philipsdorp fase 1
Het renoveren van de riolering en het aanbrengen van nieuwe verhardingen.
Completion
63%
Werkzaamheden nieuwbouw bedrijfshal
Wij hebben het grondwerk, riolering en verharding mogen verzorgen in en rondom een bedrijfshal te Vlissingen.
Completion
90%
Uitbreiding parkeerterrein supermarkt
Voor een landelijke supermarktketen hebben wij een gedeelte van het parkeerterrein verder uitgebreid.
Completion
90%
Waterstructuur Eindhoven Noord trace 1
De opdracht was het optimaliseren van de Waterstructuur door middel van het graven van nieuwe watergangen.
Completion
19%
Afkoppelen Genderbeemd Fase 2 & 3
Leveren en aanbrengen van nieuwe schoonwaterriolering, afkoppelen van hemelwater en nieuwe bestrating.
Completion
9%
Woonrijp maken Volta en Galvani
Het woonrijpmaken van Volta en Galvani in de wijk Woensel West te Eindhoven.
Completion
9%
Herinrichting Staatsliedenbuurt fase 3
Het renoveren van een woonwijk in de gemeente Oss. De asfaltverharding wordt verwijderd en daar komt een elementenverharding van lingeformaat voor terug. Tevens hoorde een gedeelte van de fietsstraat uitgevoerd in asfalt bij het Station West bij het werk. Ook zijn door ons werkzaamheden aan de verlichting en deelrenovaties (relining) en nieuwe inlaten op de […]
Completion
9%
Herinrichting Dichtersbuurt
Opnemen van asfalt en het van gevel tot gevel leveren en aanbrengen van nieuwe bestrating (41.000 m2). Inclusief het verzorgen van de groenvoorzieningen met wortelwerende schermen en het leveren en aanbrengen van de speeltoestellen met de benodigde ondergronden. Dit alles in een woonwijk, met oog voor de bewoners.
Completion
17%
Woonrijp maken Unilocatie bij scholen
Het aanleggen van een nieuw parkeerterrein, inclusief nieuwe riolering. Dit alles geheel machinaal bestraat en binnen de deadline van de bouwvakantie.