GRONDIG IN UW GRONDWERK

Goed grondwerk is de onmisbare basis voor elk geslaagd bouw- en wegenbouwproject. De specialisten van Hanenberg Wegenbouw geven uw project een goede grondslag, zodat u later niet voor verrassingen komt te staan. Onze experts bepalen zorgvuldig wat uw terrein nodig heeft aan zand, ophoogmaterialen en funderingslagen en brengen dit op de juiste plaats aan met onze eigen specialistische verdichtingsapparatuur. Overtollig en/of vervuild materiaal voeren wij voor u af.

FIJNPROFILERING

Uw terrein heeft verharding nodig? Ook hier is de basis cruciaal. Hanenberg zorgt voor een goede fijnprofilering van de onderlaag; het fundament van het werk. Wij vlakken uw zandlaag machinaal af, door middel van een laserblad of een statische afrijdbalk. Dit zorgt voor een minimaal verlies van bouwstoffen waardoor u kosten bespaart.

Gerelateerde projecten

Herinrichting Hoogepat
In opdracht van de gemeente Veldhoven gaan wij een herinrichtingsproject voor Hoogepat om te zorgen voor een prettige woon- en leefomgeving voor de inwoners.
Nieuwe inrichting Dirk Boutslaan
In opdracht van de gemeente Eindhoven gaan wij de nieuw inrichting verzorgen van de Breitnerstraat, Lucas Gasselstraat en Dirk Boutslaanherinrichten.
Completion
93%
Herinrichting De Stoutheuvel
In opdracht van de gemeente Eindhoven gaan wij De Stoutheuvel herinrichten. Dit is een werkvak van bijna 1,5 km waarin wij de verhardingen, huisaansluitingen en het grootste gedeelte van het riool vernieuwen.
Completion
93%
Hemelwaterriool Frederika van Pruisenweg
In opdracht van de gemeente Eindhoven hebben wij in de Frederika van Pruisenweg het laatste van het verbindingsriool van de Gender gelegd. Dit was een betonbuis 1.500mm die tussen twee putten ingebouwd moest worden. Tijdens deze werkzaamheden is er speciale aandacht geweest voor de bestaande boom een Vleugelnoot. We hebben de werkzaamheden uitgevoerd onder toezicht van […]
Completion
93%
Liverdonk fase 2 woonrijp maken
In opdracht van de gemeente Helmond zijn wij in het stadsgedeelte Brandevoort de wijk Liverdonk fase 2 aan het woonrijp maken.
Completion
93%
Bouwrijp maken Hockeyweg – Udenseweg
In opdracht van de gemeente Uden gaan wij de Hockeyweg bouwrijp maken als voorbereiding op de nieuwbouw van het politiebureau en de brandweerkazerne.
Completion
93%
Woonrijp maken plan Celsius fase 1
Voor Stichting Sint Trudo hebben we midden in Woensel West de eerste fase van de wijkvernieuwing plan Celsius woonrijp mogen maken.
Completion
93%
Design & construct internationale bushalte
In opdracht van de gemeente Eindhoven hebben wij binnen 6 weken tijd het technisch ontwerp, bestek en de uitvoering in bouwteam mogen verzorgen voor het aanleggen van de Internationale bushalte.
Completion
93%
Verwijderen en storten strekdam
Voor Watersportvereniging De Maaskant hebben wij een strekdam in hun haven mogen verwijderen.
Completion
93%
Fietspad Bilderdijklaan reconstrueren
Voor de gemeente Eindhoven hebben we de kruising Wal met de Bilderdijklaan voor het Van Abbemuseum mogen reconstrueren met een vrijliggend fietspad (‘slow-lane’).
Completion
93%
Aanbrengen fietsstroken Gildestraat
In opdracht van de gemeente Bergeijk hebben wij de Gildestraat opnieuw mogen inrichten. Dit alles met oog voor de omwonenden en naar tevredenheid.
Completion
93%
Rioolvervanging Bosranklaan en omgeving
Voor de gemeente Eindhoven vervangen wij het riool en de verhardingen in de Bosranklaan en omgeving.
Completion
93%
Rioolvervanging en herinrichting Kruidenbuurt Zuid
In Eindhoven vervangen wij het riool en herinrichten we de wijk Kruidenbuurt Zuid.
Completion
93%
Transformatie bedrijfsterrein
Van een ‘gewoon’ bedrijventerrein naar een groene, uitdagende werkomgeving die is geïnspireerd op gezondheid.
Completion
93%
Terreininrichting rondom transformatie Philips Lighting
Transformatie van het voormalige hoofdkantoor van Philips Lighting naar 616 city lofts.
Completion
93%
Afkoppelen bedrijventerrein de Tempel
In opdracht van de gemeente Eindhoven hebben wij bedrijventerrein De Tempel mogen afkoppelen.
Completion
93%
Aanleg microrotonde en versmallingen
Binnen 2 weken hebben wij de kruising Koudenhovenseweg Zuid – Pagelaan omgebouwd tot een microrotonde.
Completion
93%
Terreinverharding rondom nieuwbouw
Voor Systrad Bouwbedrijf hebben wij de terreinverharding mogen aanbrengen rondom de door haar nieuw gebouwde woningen.
Completion
93%
Renovatie parkeerterrein
Asfaltrenovatie, het aanbrengen van waterpasserende verharding, markering, groenvoorzieningen en de zorg voor de juiste look-and-feel.
Completion
23%
Bouwrijp maken Landhof Noord kavel 8, 9 & 10
Voor de gemeente Eindhoven hebben wij drie kavels in de wijk Landhof-Noord bouwrijp gemaakt.
Completion
23%
Herinrichting Lensheuvel tot een fietsstraat
In opdracht van de gemeente Reusel-De Mierden verzorgen wij de herinrichting van Lensheuvel in Reusel tot een fietsstraat.
Completion
23%
Stamriool Mathildelaan aanpassen
Het stamriool van de gemeente Eindhoven ligt in de weg voor een parkeergarage. Ons werk bestaat uit het opnemen en leggen van betonbuizen.
Completion
73%
Uitbreiding Ravago
Uitbreiding opslaglocatie en alle ondersteunende werkzaamheden ten behoeve van de nieuwbouw van een tweetal bedrijfshallen.
Completion
46%
Renoveren & Nieuwe verhardingen IWV Philipsdorp fase 1
Het renoveren van de riolering en het aanbrengen van nieuwe verhardingen.
Completion
6%
Plaatsen ondergrondse containers
Langdurige verbintenis met de gemeente Oss voor het plaatsen van alle ondergrondse containers en bijkomende werkzaamheden.
Completion
63%
Werkzaamheden nieuwbouw bedrijfshal
Wij hebben het grondwerk, riolering en verharding mogen verzorgen in en rondom een bedrijfshal te Vlissingen.
Completion
63%
Nieuwbouw gemeentewerf en milieustraat gemeente Weert
Het turnkey bouwen van de gemeentewerf en de milieustraat van de gemeente Weert.
Completion
90%
Uitbreiding parkeerterrein supermarkt
Voor een landelijke supermarktketen hebben wij een gedeelte van het parkeerterrein verder uitgebreid.
Completion
90%
Waterstructuur Eindhoven Noord trace 1
De opdracht was het optimaliseren van de Waterstructuur door middel van het graven van nieuwe watergangen.
Completion
19%
Aanleg parkeerterrein politie Aalsterweg
In verband met de aanleg van de HOV in Eindhoven hebben wij een nieuw parkeerterrein mogen aanleggen voor het politiebureau.
Completion
19%
Afkoppelen Genderbeemd Fase 2 & 3
Leveren en aanbrengen van nieuwe schoonwaterriolering, afkoppelen van hemelwater en nieuwe bestrating.
Completion
9%
Woonrijp maken Volta en Galvani
Het woonrijpmaken van Volta en Galvani in de wijk Woensel West te Eindhoven.
Completion
9%
Woonrijp maken Marterstraat, Binnenstad-Oost Weverspoort
In de binnenstad van Helmond hebben wij een gedeelte woonrijp mogen maken.
Completion
9%
Aanleg veegvuilputten Park Forum
Locatie aanleggen waar veegauto’s en andere onderhoudsploegen hun vuil en groenafval kwijt kunnen.
Completion
9%
Herinrichting Staatsliedenbuurt fase 3
Het renoveren van een woonwijk in de gemeente Oss. De asfaltverharding wordt verwijderd en daar komt een elementenverharding van lingeformaat voor terug. Tevens hoorde een gedeelte van de fietsstraat uitgevoerd in asfalt bij het Station West bij het werk. Ook zijn door ons werkzaamheden aan de verlichting en deelrenovaties (relining) en nieuwe inlaten op de […]
Completion
9%
Herinrichting Dichtersbuurt
Opnemen van asfalt en het van gevel tot gevel leveren en aanbrengen van nieuwe bestrating (41.000 m2). Inclusief het verzorgen van de groenvoorzieningen met wortelwerende schermen en het leveren en aanbrengen van de speeltoestellen met de benodigde ondergronden. Dit alles in een woonwijk, met oog voor de bewoners.
Completion
9%
Uitbreiding parkeerterrein bij Nobis
Het leveren en aanbrengen van een parkeerterrein met 27.000 m2 H-profielstenen. Eveneens hoorde het aanbrengen van 3.100 m2 betonverharding van de aansluitende wegen er ook bij. Dit alles moest in een kort tijdbestek uitgevoerd worden. Niet alleen om de overlast te beperken, maar ook omdat er rekening gehouden moest worden met afspraken met Rijkswaterstaat. Deadlines […]