STERK IN UW ASFALTVERHARDING

De juiste deklaag is belangrijk voor een solide werkterrein. Wij brengen op uw terrein de juiste verharding aan. Hierbij adviseren we u het asfaltmengsel dat qua eigenschappen het beste bij uw werkzaamheden past. En bij de belasting die daarbij komt kijken. Belangrijk als u veel met (zware) voertuigen werkt bijvoorbeeld. Al deze factoren nemen we zorgvuldig mee.

WERK AAN DE WEG

Wij voorzien in de levering en verwerking van álle soorten asfaltverharding, in alle beschikbare kleuren en samenstellingen. Zelfs vloeistofdicht en gestabiliseerd asfalt behoort tot de mogelijkheden. Hierbij zorgen we waar nodig voor een alternatieve doorstroom van het verkeer, en beperken we hinder voor de omgeving. Asfalt leggen we door heel Nederland.

Gerelateerde projecten

Nieuwe inrichting Dirk Boutslaan
In opdracht van de gemeente Eindhoven gaan wij de nieuw inrichting verzorgen van de Breitnerstraat, Lucas Gasselstraat en Dirk Boutslaanherinrichten.
Completion
93%
Herinrichting De Stoutheuvel
In opdracht van de gemeente Eindhoven gaan wij De Stoutheuvel herinrichten. Dit is een werkvak van bijna 1,5 km waarin wij de verhardingen, huisaansluitingen en het grootste gedeelte van het riool vernieuwen.
Uitbreiding parkeerterrein supermarkt
Voor een landelijk supermarktketen hebben wij het parkeerterrein mogen aanpassen en uitbreiden. Zowel grondwerk, riool, straatwerk en asfalt zijn hierbij aanbod gekomen. Kortom veel werkzaamheden op een beperkt oppervlak terwijl de winkel open bleef. Samen hebben we hier mogen sturen naar nog betere oplossingen en met minimaal overlast is dit project weer geslaagd.
Completion
93%
Bouwrijp maken Hockeyweg – Udenseweg
In opdracht van de gemeente Uden gaan wij de Hockeyweg bouwrijp maken als voorbereiding op de nieuwbouw van het politiebureau en de brandweerkazerne.
Completion
93%
Fietspad Bilderdijklaan reconstrueren
Voor de gemeente Eindhoven hebben we de kruising Wal met de Bilderdijklaan voor het Van Abbemuseum mogen reconstrueren met een vrijliggend fietspad (‘slow-lane’).
Completion
93%
Aanbrengen fietsstroken Gildestraat
In opdracht van de gemeente Bergeijk hebben wij de Gildestraat opnieuw mogen inrichten. Dit alles met oog voor de omwonenden en naar tevredenheid.
Completion
93%
Rioolvervanging en herinrichting Kruidenbuurt Zuid
In Eindhoven vervangen wij het riool en herinrichten we de wijk Kruidenbuurt Zuid.
Completion
93%
Terreininrichting rondom transformatie Philips Lighting
Transformatie van het voormalige hoofdkantoor van Philips Lighting naar 616 city lofts.
Completion
93%
Afkoppelen bedrijventerrein de Tempel
In opdracht van de gemeente Eindhoven hebben wij bedrijventerrein De Tempel mogen afkoppelen.
Completion
93%
Renovatie terreinverharding
Voor de firma Houtimport Rollé hebben wij een gedeelte van de terreinverharding mogen renoveren.

Completion
93%
Herinrichting Hoogstraat naar fietsstraat
In opdracht van de gemeente Eindhoven hebben we op EMVI score het project herinrichting Hoogstraat gewonnen en uitgevoerd.
Completion
93%
Aanleg microrotonde en versmallingen
Binnen 2 weken hebben wij de kruising Koudenhovenseweg Zuid – Pagelaan omgebouwd tot een microrotonde.
Completion
93%
Renovatie parkeerterrein
Asfaltrenovatie, het aanbrengen van waterpasserende verharding, markering, groenvoorzieningen en de zorg voor de juiste look-and-feel.
Completion
23%
Stamriool Mathildelaan aanpassen
Het stamriool van de gemeente Eindhoven ligt in de weg voor een parkeergarage. Ons werk bestaat uit het opnemen en leggen van betonbuizen.
Completion
73%
Uitbreiding Ravago
Uitbreiding opslaglocatie en alle ondersteunende werkzaamheden ten behoeve van de nieuwbouw van een tweetal bedrijfshallen.
Completion
63%
Werkzaamheden nieuwbouw bedrijfshal
Wij hebben het grondwerk, riolering en verharding mogen verzorgen in en rondom een bedrijfshal te Vlissingen.
Completion
63%
Nieuwbouw gemeentewerf en milieustraat gemeente Weert
Het turnkey bouwen van de gemeentewerf en de milieustraat van de gemeente Weert.
Completion
90%
Uitbreiding parkeerterrein supermarkt
Voor een landelijke supermarktketen hebben wij een gedeelte van het parkeerterrein verder uitgebreid.
Completion
90%
Inrichting parkzone – spoorzone gemeentehuis Oss
In opdracht van de gemeente Oss hebben wij een gedeelte van de omgeving van het gemeentehuis opnieuw ingericht.
Completion
19%
Asfalteren paden binnenterrein De Wellen
Voor BrabantWonen mochten wij de paden van het binnenterrein asfalteren bij zorgcentrum De Wellen in Oss.
Completion
19%
Afkoppelen Genderbeemd Fase 2 & 3
Leveren en aanbrengen van nieuwe schoonwaterriolering, afkoppelen van hemelwater en nieuwe bestrating.
Completion
9%
Herinrichting Staatsliedenbuurt fase 3
Het renoveren van een woonwijk in de gemeente Oss. De asfaltverharding wordt verwijderd en daar komt een elementenverharding van lingeformaat voor terug. Tevens hoorde een gedeelte van de fietsstraat uitgevoerd in asfalt bij het Station West bij het werk. Ook zijn door ons werkzaamheden aan de verlichting en deelrenovaties (relining) en nieuwe inlaten op de […]
Completion
9%
Herinrichting Dichtersbuurt
Opnemen van asfalt en het van gevel tot gevel leveren en aanbrengen van nieuwe bestrating (41.000 m2). Inclusief het verzorgen van de groenvoorzieningen met wortelwerende schermen en het leveren en aanbrengen van de speeltoestellen met de benodigde ondergronden. Dit alles in een woonwijk, met oog voor de bewoners.
Completion
9%
Renovatie parkeerterrein
Het renoveren van de asfaltverharding van het parkeerterrein. Tevens is de afwatering, verlichting, markering en coating door ons aangebracht. In overleg met de opdrachtgever en Hanenberg Wegenbouw is de fasering aangepast en hebben we tijdwinst geboekt wat de overlast voor de klanten beperkt heeft.